שלולית בנקודת החציה. נחל נחשון

שלולית בנקודת החציה. נחל נחשון