בית הקברות של נוה שלום. ספסל בודד משקיף על עמק איילון

בית הקברות של נוה שלום. ספסל בודד משקיף על עמק איילון