בדיוק לפני הפסל הזה צריך לפנות ימינה

בדיוק לפני הפסל הזה צריך לפנות ימינה