כאן נחה נעמי שמר. קרוב לקו המים

כאן נחה נעמי שמר. קרוב לקו המים