צינור מאולתר מזרים ממי המעיין לבריכת אגירה. עין יואל

צינור מאולתר מזרים ממי המעיין לבריכת אגירה. עין יואל