הדרך הולכת ונעשית צרה בין שיחי הפטל. השביל לעין יואל

הדרך הולכת ונעשית צרה בין שיחי הפטל. השביל לעין יואל