טיול מלכישוע. דרך עפר נוחה לכל מכונית

טיול מלכישוע. דרך עפר נוחה לכל מכונית