בדרך העפר שיורדת לבית הכיפות. מימין הר אבנר, מאחור מלכישוע