מדרגת נקרות. קצת בניה, קצת הכוונה

מדרגת נקרות. קצת בניה, קצת הכוונה