נוף משובח לכנרת ולגליל מחורבת כנף

נוף משובח לכנרת ולגליל מחורבת כנף