חל סמך. המסלול חוצה את הערוץ פעמיים. צילום גיא רוסו

חל סמך. המסלול חוצה את הערוץ פעמיים. צילום גיא רוסו