בהמשך בורות מדרגות והצלבות. בעליה מנחל סמך

בהמשך בורות מדרגות והצלבות. בעליה מנחל סמך