לא לקטוף את הפירות המאובקים..

לא לקטוף את הפירות המאובקים..