הר חורשן. דרך עפר לכל ונוף לכל עין

הר חורשן. דרך עפר לכל ונוף לכל עין