פארק בריטניה. מול חורבת צורה

פארק בריטניה. מול חורבת צורה