מימין. החורשה ושרידי המחנה הצבאי

מימין. החורשה ושרידי המחנה הצבאי