הסכר ובריכת המים של נחל קיני

הסכר ובריכת המים של נחל קיני