עם הפנים לאור יהודה. מריחים את הסוף , ואת הקובה של פונדק משה

עם הפנים לאור יהודה. מריחים את הסוף , ואת הקובה של פונדק משה