חיריה. עם מחלצות חורף חגיגיות. למטה זורם האיילון

חיריה. עם מחלצות חורף חגיגיות. למטה זורם האיילון