ההמשך של גשר עבדאללה. מעל הנהר על-גבי כלונסאות דקים נגד סחיפה בשיטפון