עץ עם פירות אבן. האנדרטה בראש הגבעה

עץ עם פירות אבן. האנדרטה בראש הגבעה