בדרך לגבעת הקרב. הדרך רחבה וכבושה

בדרך לגבעת הקרב. הדרך רחבה וכבושה