מבט לעבר השפלה. ביום טוב רואים את הים

מבט לעבר השפלה. ביום טוב רואים את הים