הר הרוח. משייטים מעל הערוץ של נחל יתלה

הר הרוח. משייטים מעל הערוץ של נחל יתלה