שיירה ושלולית. עדיין בקיץ

שיירה ושלולית. עדיין בקיץ