ליד מאגר בנטל. בשיא הקיץ

ליד מאגר בנטל. בשיא הקיץ