נחל בצת. בקיץ סותם החול את המוצא לים

נחל בצת. בקיץ סותם החול את המוצא לים