מתוך מפת טיולים וסימון שבילים בהוצאת הוועדה לשבילי ישראל והחברה להגנת הטבע

מתוך מפת טיולים וסימון שבילים בהוצאת הוועדה לשבילי ישראל והחברה להגנת הטבע