גשר הרכבת לביירות. כאן אירע הפיצוץ

גשר הרכבת לביירות. כאן אירע הפיצוץ