שיטה מכחילה. ליד בריכות המים בניצנים

שיטה מכחילה. ליד בריכות המים בניצנים