מכרה ברזל נטוש בצוק מנרה. לוע אפל וצר

מכרה ברזל נטוש בצוק מנרה. לוע אפל וצר