וף לבקעת החולה ממצפון קרן נפתלי

וף לבקעת החולה ממצפון קרן נפתלי