הדרך מרחפת מעל פסיפס של שדות ובריכות דגים

הדרך מרחפת מעל פסיפס של שדות ובריכות דגים