אגמון החולה. כמות לא נתפסת של עגורים

אגמון החולה. כמות לא נתפסת של עגורים