חולות כסוי. צילום אורי דביר

חולות כסוי. צילום אורי דביר