בורות לוץ. פריחת שמשון השלחופיות באביב

בורות לוץ. פריחת שמשון השלחופיות באביב