תצפית מעל המכתש הגדול – מכתש חתירה צילום יואב קווה

תצפית מעל המכתש הגדול - מכתש חתירה