תצפית מהר סדום. נוף לבריכות האידוי

תצפית מהר סדום. נוף לבריכות האידוי