אבני המיל בשולי הדרך הרומית. צילום יואב קווה

אבני המיל בשולי הדרך הרומית. צילום יואב קווה