בקעת בית נטופה מוצפת חלקית. מראה מהר תורען

בקעת בית נטופה מוצפת חלקית. מראה מהר תורען