תצפית מהר כמון. צילוםאורי דביר

תצפית מהר כמון. צילוםאורי דביר