כתש רמון. תצפית מהמצוק הצפוני

כתש רמון. תצפית מהמצוק הצפוני