קניון עדה. נקיק צר, קירות מצלים

קניון עדה. נקיק צר, קירות מצלים