מחוץ לערוץ. הליכה על הסכין מעל קניון עדה

מחוץ לערוץ. הליכה על הסכין מעל קניון עדה