ועדת ההיגוי. הישיבה הראשונה

ועדת ההיגוי. הישיבה הראשונה