נחל תמר. עוד סולם אחד ודי

נחל תמר. עוד סולם אחד ודי