נחל חרמון. מי שלגים מופשרים

נחל חרמון. מי שלגים מופשרים