הגשרון. עוברים מהגדה הימנית לשמאלית

הגשרון. עוברים מהגדה הימנית לשמאלית