נחל דרגה-משאש. מושכים, דוחפים וזה עובר

נחל דרגה-משאש. מושכים, דוחפים וזה עובר