נחל דרגה לקראת המפגש עם נחל תקוע

נחל דרגה לקראת המפגש עם נחל תקוע